T00035

Toezegging Inkomensvoorziening vernieuwende, experimentele kunstenaarsStaatssecretaris Van der Laan zorgt ervoor dat vernieuwende, experimentele kunstenaars die niet kunnen leven van hun kunst, een basis hebben om te werken. Daar worden geen concessies aan gedaan, ook al is er sprake van bezuinigingen.


Kerngegevens

Nummer T00035
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_23
Status voldaan
Datum toezegging 16 maart 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden drs. A.C.C. Witteman (PvdA)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen inkomensvoorzieningen
kunstenaars
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Opmerking

Die voorziening is er via de WIK (Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars) en het flankerend beleid erbij. De WIK is in uitvoering bij SZW, het flankerend beleid bij OCW (via subsidie aan Kunstenaars en CO.
De toezegging is hiermee afgedaan.

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 21-1081

[…]

Mevrouw Witteman (PvdA):[…]

Mijn tweede verzoek was beleid te maken dat de kwetsbare kunst blijft beschermen. Ik heb veel gehoord, maar ik heb de staatssecretaris niet expliciet horen zeggen dat zij van plan is om de bescherming van die nieuwe kunst een onderdeel te laten zijn van haar carrière als staatssecretaris. Het is misschien oneerbiedig tegenover de leden, maar uit de verhalen die ik in deze Kamer heb gehoord, heb ik begrepen dat men niet altijd doorheeft wat het verschil is tussen de kunst die al gemaakt is en de nieuwe kunst. Men weet dat natuurlijk wel, ik concludeer dit op basis van ons gesprek. Het cultureel erfgoed is belangrijk. Dat moet beschermd worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is heel goed voor de sociale cohesie als wij allemaal weten wat we gezamenlijk hebben. Echter, de nieuwe kunsten, die hun waarde nog niet hebben bewezen, worden vaak niet herkend. De staatssecretaris moet onze fractie ervan verzekeren dat zij ernaar blijft streven om deze kunsten te beschouwen als een ''bemoeiartikel'', zodat ze beschermd kunnen worden tegen het vrije spel van de markt. Ik verlaat deze Kamer niet voordat de staatssecretaris mij deze toezegging heeft gedaan.

[…]

Staatssecretaris Van der Laan:[…]

Er is geopperd dat de nieuwe kunst beschermd moet worden tegen het vrije spel van de markt. Ik zie niet dat er op dit punt sprake is van een zekere vijandschap. De rijksoverheid geeft 675 mln uit aan culturele instellingen en dat is maar eenderde van het totaal dat de overheid aan kunst en cultuur uitgeeft. De gemeenten en de provincies nemen de overige tweederde voor hun rekening. Dan heb ik het nog niet over het bedrijfsleven dat ook ettelijke miljoenen in deze sector stopt, ook in de nieuwe kunst. Ik deel niet de vrees dat de nieuwe kunst door de ontwikkelingen van het vrije spel van de markt weggedrukt wordt. Met deze bijdragen wordt ervoor gezorgd dat vernieuwende, experimentele kunstenaars die niet kunnen leven van hun kunst, een basis hebben om te werken. Daar worden geen concessies aan gedaan, ook al hebben wij het over bezuinigingen.

[…]


Brondocumenten


Historie

  • 16 maart 2004
    toezegging gedaan
  • 1 januari 2004
    nieuwe status: voldaan