T01884

Toezegging Inventarisatie studies en onderzoeken (33.322)De Staatssecretaris van Economische Zaken zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver, toe de Kamer per brief te informeren over de lopende studies en evaluaties.


Kerngegevens

Nummer T01884
Status voldaan
Datum toezegging 10 december 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Prof.mr. N.J. Schrijver (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen inventarisatie
meststoffen
studies en onderzoeken
Kamerstukken Invoering mestverwerkingsplicht (33.322)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 12, item 21 - blz. 91

De heer Schrijver (PvdA):

Ten slotte, er lopen nogal wat onderzoeken. Er is een ex-anteonderzoek, er zijn studies ondernomen en misschien komt er nog een evaluatie. Het zou fijn zijn als de staatssecretaris enige duidelijkheid kan aanbrengen bij de vraag welke studies en evaluaties er lopen.

Handelingen I 2013-2014, nr. 12, item 21 - blz. 93

Staatssecretaris Dijksma:

De heer Schrijver heeft gevraagd welke studies en evaluaties er allemaal lopen. Ik zal de Kamer daarover schriftelijk informeren.


Brondocumenten


Historie