T01380

Toezegging Inzet regering dierenwelzijn in EU-verband (31.389)De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester (PvdA), toe dat de regering haar inzet op het punt van dierenwelzijn in Europees verband aan de Kamer kenbaar zal maken. De Europese Commissie zal hiervan ook op de hoogte worden gesteld.


Kerngegevens

Nummer T01380
Status voldaan
Datum toezegging 10 mei 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen dierenwelzijn
Europese Commissie
Kamerstukken Wet dieren (31.389)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 26, item 9, blz. 51

Mevrouw Sylvester (PvdA):

Op vragen van mijn fractie over de inzet van de regering voor dierenwelzijn in EU-verband is geantwoord dat er in mei gecommuniceerd zal worden met het parlement over de verdere inzet van de regering. Aangezien het al mei is, vraagt mijn fractie of hier al iets over te zeggen valt.

Handelingen I 2010-2011, nr. 26, item 9, blz. 58

Staatssecretaris Bleeker:

Mevrouw Sylvester vroeg ook naar onze inzet op het punt van dierenwelzijn in Europees verband. Wij zullen voor 1 juni a.s. aan het parlement onze inzet daarbij kenbaar maken. Daarvan zal ook de Europese Commissie op de hoogte worden gesteld.


Brondocumenten


Historie