T02120

Toezegging Omzetting AMvB in wetgeving (33.979)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie-Reuten (33979, G), toe de motie-Reuten uit te voeren.  Dit betekent dat normen uit de AMvB een-op-een worden vertaald in het wetsvoorstel. 


Kerngegevens

Nummer T02120
Status voldaan
Datum toezegging 28 april 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Grondgebonden groei
melkveehouderij
Kamerstukken Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 30, item 6, blz. 18-19

Staatssecretaris Dijksma:

(...)

In de motie van de heer Reuten staat dat er is gevraagd om de AMvB, en niet meer dan dat, om te zetten in wetgeving. Er stond niet in: zet er nog allerlei andere dingen bij. Ik heb ook in de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de heer Reuten gesproken. Ik zeg toe dat ik die motie zal uitvoeren, maar dat betekent dus dat ik een wetsvoorstel zal indienen dat de normen van de AMvB een-op-een vertaalt. (...)

(...)

De heer Reuten (SP):

Ik heb twee punten. In de eerste plaats dank ik de staatssecretaris voor haar toezegging. (...)


Brondocumenten


Historie