Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01108

Toezegging POH (praktijkondersteuner huisarts) (29.248/29.247)De minister van VWS vraagt de NZa een overgangsregeling op te stellen voor wijzigingen in de huisartsenbekostiging ten aanzien van de POH.


Kerngegevens

Nummer T01108
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie overig
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
huisartsen
overgangsregeling
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 14

Minister Klink:

In huidige situatie bestaat er een opslag op het inschrijftarief en een consulttarief voor de POH. Straks in de nieuwe situatie kan de POH via de M&I of via de ketens worden gecontracteerd. Daarom vraag ik de NZa een overgangsregeling voor wijzigingen in de huisartsenbekostiging op te stellen. Verzekeraars en aanbieders hebben dan nog wat langer de tijd om contracten met elkaar af te spreken over de POH en M&I.

Blz. 15

Minister Klink:

Het is niet mijn bedoeling de huisartsen die zich niet hebben aangesloten bij ketens, maar wel een POH-er in dienst hebben, financieel te duperen. Ik zie juist meer financiële mogelijkheden voor de POH-er dan nu het geval is. De nieuwe regeling biedt volstrekt alle (ook nu al bestaande) mogelijkheden om de POH-er in dienst te houden, ook indien de huisarts niet start met de keten-DBC’s. Via de module Modernisering & Innovatie kunnen huisartsen namelijk – onafhankelijk van hun deelname via de ketens per 2010 – met verzekeraars lokaal afspraken maken over hun POH-er. Dit betekent dat huisartsen en verzekeraars lokaal geheel worden vrijgelaten de POH-er te bekostigen via de ketens danwel via de module M&I, afhankelijk van de wijze waarop de huisarts de POH-er in de praktijk wil inzetten. Ik leg dan ook geen financiële beperkingen op ten aanzien van de POH-er. Bovendien ben ik bereid de NZa te vragen rekening te houden met een overgangsregeling voor wat betreft de wijzigingen in de POH module en M&I module. De contractering van de ketens is verder, zoals eerder gezegd, vrijwillig.


Brondocumenten


Historie