Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01012

Toezegging Positie directeur wetgeving en juridische zaken (31.700 VI/ 31.700 VI, B/C/ 31.731, nr. 1/2)De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer toe onder de aandacht van zijn collega-ministers te zullen brengen dat de directeur wetgeving en juridische zaken van een ministerie niet afgeschermd moet worden van de departementsleiding, maar de leiding rechtstreeks moet kunnen bereiken.


Kerngegevens

Nummer T01012
Status voldaan
Datum toezegging 10 februari 2009
Deadline 1 januari 2010
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen directeur wetgeving
ministeries
wetgevingskwaliteit
Kamerstukken Integraal wetgevingsbeleid (31.731)
Begrotingsstaten Justitie 2009 (31.700 VI)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 21 – blz. 1101

Minister Hirsch Ballin: Een tweede punt van belang betreft de positie van de directeur wetgeving en juridische zaken, hoe dan ook genaamd. Daar zijn verschillende posities voor. Degene die deze belangrijke rol vervult, bij welk ministerie dan ook, zou in mijn opvatting – ik neem mij voor om dit onder de aandacht te brengen bij de collega’s – niet afgeschermd moeten kunnen worden van de departementsleiding. Ik wil daarmee niet beweren dat dit de normale gang van zaken is bij andere ministeries, maar degene die in de ambtelijke organisatie de leiding heeft van de directie die met wetgeving en juridische zaken bezig is, moet de departementsleiding rechtstreeks kunnen bereiken. Dat is een tweede verandering waarvoor ik mij in het overleg in het kader van dit programma [Versterking Juridische Functie Rijk] graag sterk maak.


Brondocumenten


Historie