T00246

Toezegging Raad van EuropaMinister Bot zegt toe binnenkort te reageren op de aanbevelingen van de SP en de ChristenUnie. Het betreft een suggestie van de SP om in de jaarlijkse Staat van de Unie ook een onderdeel over de Staat van de Raad van de Europa toe te voegen en een voorstel van de ChristenUnie, om de Staten-Generaal eerder te betrekken en te informeren inzake conceptteksten van conventies van de Raad van Europa.


Kerngegevens

Nummer T00246
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2005_1
Status voldaan
Datum toezegging 10 mei 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Kamerstukken De Derde Top van de Raad van Europa (XXII)


Uit de stukken

Verslag van een schriftelijk overleg,  XXII-A, 10 mei 2005

[...]

Informeren van nationale parlementen

Tenslotte zeg ik toe binnenkort te reageren op een tweetal aanbevelingen. Het eerste betreft een suggestie van de SP om in de jaarlijkse Staat van de Unie ook een onderdeel over de Staat van de Raad van Europa toe te voegen. Het tweede betreft het voorstel van de Christen Unie, om de Staten-Generaal eerder te betrekken en te informeren inzake concept-teksten van conventies van de Raad van Europa, waarvan verwzcht mag worden dat ze van betekenis zijn voor onze rechtsorde.

De minister van Buitenlandse Zaken,

dr. B.R. Bot


Brondocumenten


Historie

 • 25 juli 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   regeringsreactie op het AIV-advies “PACE”
 • 10 mei 2005
  toezegging gedaan