T00031

Toezegging Reclamevrij jeugdblokStaatssecretaris Van der Laan stuurt erop aan dat er duidelijkheid komt over een te starten experiment met een reclamevrij jeugdblok op de publieke omroep voordat het AO over de mediabegroting plaatsvindt. Zij zullen dan met een kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer komen en daarin ingaan op het eventueel starten van een experiment.


Kerngegevens

Nummer T00031
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_2
Status voldaan
Datum toezegging 15 januari 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden dr. A.A.G.M. van Raak (SP)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen reclamebeperkingen
Kamerstukken Noodzakelijke verbeteringen van de Mediawet en de uitvoering daarvan (28.476)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 4-199

[…]

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Met de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet wil de staatssecretaris enkele vooral technische verbeteringen aanbrengen die verband houden met Europese richtlijnen. De heer Jurgens heeft over het staatsrechtelijke aspect hiervan gesproken. De leden van de commissie hebben zich bij hem aangesloten en ook onze fractie doet dit, maar om een andere reden wil ik hier toch nog even het woord over voeren, want er wordt met deze wijziging meer beoogd, bijvoorbeeld differentiatie en verhoging van boetes voor omroepen die reclameregels overtreden.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om de staatssecretaris te herinneren aan de motie van Agnes Kant, mijn partijgenoot aan de overkant, om een experiment te starten met een reclamevrij jeugdblok op de publieke omroep. Wij hebben het dan voornamelijk over het jeugdprogramma Zppelin. In Noorwegen en Zweden zijn blokken van jeugdprogramma’s reclamevrij en in andere landen – België, Ierland en Italië – is de invoering van reclamevrije jeugdblokken een serieus punt van discussie. De motie-Kant werd in december 2002 door de Tweede Kamer aangenomen. Dat is alweer even geleden maar tot experimenten is het tot op heden helaas nog niet gekomen.

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

De heer Van Raak heeft gerefereerd aan de motie-Kant en gevraagd wanneer wij starten met een experiment. Ik ben het geheel met hem eens dat het inderdaad lang duurt. Ik stuur het erop aan dat daarover duidelijkheid komt voordat het AO over de mediabegroting plaatsvindt. Wij zullen dan met een kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer komen en daarin ingaan op het eventueel starten van een experiment.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 18 november 2004
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief MLB/M/2003/54890
 • 15 januari 2004
  toezegging gedaan