T00282

Toezegging Rol veiligheidsregio's (30.101)Minister Ter Horst zegt toe dat bij de evaluatie van de Wet bestuurlijke boete overlast openbare ruimte zal worden bekeken of de veiligheidsregio’s een rol spelen bij de (opstelling van een) regeling van bestuurlijke boetes in kleinere gemeenten.


Kerngegevens

Nummer T00282
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2008_1
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2007
Deadline 1 januari 2013
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden dr. J.P. Rehwinkel (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen bestuurlijke boeten
overlast
veiligheidsregio's
Kamerstukken Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (30.101)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, 13 – 468

Blz. 480

(…)

De heer Rehwinkel (PvdA): (…) Ik blijf mij afvragen of kleinere gemeenten voor de bestuurlijke boete kiezen, als de weg van de bestuurlijke strafbeschikking open komt te liggen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat kleinere gemeenten een beroep op grotere gemeenten kunnen doen en dat zij kunnen gaan samenwerken op dit punt. Ik vind het echter zeer de vraag of veiligheidsregio’s in dit opzicht een rol voor zichzelf zullen zien weggelegd. Ik betwijfel dit en wil op zijn minst dat dit element wordt meegenomen in de evaluatie die is toegezegd. Dan moet de vraag worden bezien, of het noodzakelijk is om door middel van financiële prikkels de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving te bevorderen.

Blz. 487

(…)

Minister Ter Horst: (…) De heer Rehwinkel van de PvdA-fractie heeft gevraagd of de veiligheidsregio’s voor zichzelf ook een rol zien weggelegd voor het regelen van de bestuurlijke boete in kleine gemeenten. Hij ziet graag dat dat punt onderdeel wordt van de evaluatie. Ik kan hem dat toezeggen; daar wordt naar gekeken. Ik vind dat veiligheidsregio’s dat moeten doen. Zij hebben ook de instrumenten om dat te doen. Het kabinet kan hen op dat punt stimuleren.


Brondocumenten


Historie