T02988

Toezegging State agent KLM verzoeken de concurrentiepositie van de onderneming in de context van het pakket in het oog te houden (35.505)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Frentrop (FVD), toe om de state agent, die namens de overheid toezicht houdt op de uitvoering van het reddingspakket door KLM, de opdracht mee te geven om ook de concurrentiepositie van de onderneming in de context van het pakket in het oog te houden.


Kerngegevens

Nummer T02988
Status voldaan
Datum toezegging 7 juli 2020
Deadline 1 januari 2021
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Dr. P.M.L. Frentrop (FVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Air France–KLM
coronavirus
Financiën, begroting
novel coronavirus
Kamerstukken Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM (35.505)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 36, item 3, p. 2.

De heer Frentrop (FvD):

[…] Maar nu heeft de minister wel bedongen dat er een government state agent wordt aangesteld bij KLM. Dat is een beetje een vreemde Engels naam, een regeringsstaatsagent. Kunnen we daar geen Nederlands woord voor verzinnen, "staatsopzichter" misschien? Hoe dan ook, die state agent moet erop toezien dat KLM zich aan de voorwaarden houdt. Ik denk dat we daarvoor wel een oplossing kunnen vinden, want volgens Forum voor Democratie moeten we tegengesteld denken. Het gaat er niet om of de KLM zich aan de voorwaarden houdt. Het is van veel groter belang dat de regering in de gaten houdt of de gestelde voorwaarden KLM niet de nek omdraaien. Dat is in het belang van de onderneming en dat is in het belang van de Nederlandse belastingbetaler. De komende zes jaar lopen de belangen van de nationale luchtvaartmaatschappij en die van de Nederlandse burger parallel.

Handelingen I 2019-2020, nr. 36, item 16, p. 11.

Minister Hoekstra:

De heer Frentrop vroeg nog: kan het pakket niet worden uitgebreid, bijvoorbeeld met de voorwaarden en de concurrentiepositie? Ik snap de inspiratie achter die vraag. Wij hebben natuurlijk zelf ook gekeken naar de vraag: wat zou je zo iemand nou willen laten doen? Wij hebben toch gemeend dat het verstandig is om deze persoon juist zo sec mogelijk hierop toezicht te laten houden. Dat is ook het meest wederkerig. Wij stellen dit geld ter beschikking als lening. Daar zitten bepaalde voorwaarden aan. Dat zijn eigenlijk de voorwaarden waar dit debat over gaat. En het is natuurlijk verleidelijk om te denken: kun je het niet verder uitbreiden? Maar dat vonden we uiteindelijk ook niet helemaal kies. Dat moet je eigenlijk proberen te regelen via je commissarissen in de raad van commissarissen van KLM en in de holding. Dus om die reden zijn we daarop uitgekomen.

Handelingen I 2019-2020, nr. 36, item 16, p. 20, 21.

De heer Frentrop (FvD):

[…] We hadden de minister voorgesteld om de state agent een extra taak toe te bedelen, om ook op te letten of die voorwaarden niet te zwaar zijn. De minister had daar begrip voor, maar zei dat die state agent dat niet kan doen. Dan blijf ik erbij dat we het erover eens zijn dat het wel moet gebeuren, want het is zeer riskant, want we hebben al dat geld ter beschikking gesteld. Zou de minister kunnen toezeggen dat hij dan zelf oplet of die voorwaarden tussendoor niet te zwaar worden? Dat moet echt gebeuren, denk ik.

Handelingen I 2019-2020, nr. 36, item 16, p. 26.

De heer Pijlman (D66):

Ik heb u gevraagd naar de state agent. U hebt daar het nodige over gezegd. In het rapport van de Rekenkamer wordt gezegd: verwacht daar nu niet te veel van. […]

Handelingen I 2019-2020, nr. 36, item 16, p. 26.

Minister Hoekstra:

[…]

De heer Frentrop stelde terecht de vraag: kan die state agent niet ook opletten hoe het überhaupt gaat met de concurrentiepositie van de onderneming? Zo heb ik hem begrepen. Ik ga de heer Pijlman zo meteen nog toezeggen dat ik inderdaad niet te veel verwacht van de state agent, maar ik denk dat dit in de context van het pakket wel kan. Maar ik zou dat niet als enige bij die state agent willen neerleggen, want ik denk dat we als aandeelhouder en überhaupt als overheid ook een verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. Maar ik zou hem wel willen toezeggen dat ik dit punt niet zozeer aan de voorwaarden toevoeg als wel dat ik hem die opdracht nog meegeef.


Brondocumenten


Historie