T00589

Toezegging bij begrotingsdebat ontwikkelingssamenwerking 1De minister gaat na hoe in de huidige begroting aandacht kan worden besteed aan de Europese consensus


Kerngegevens

Nummer T00589
Oorspronkelijke nummer tz_OS_2006_1
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft op 21 juni 2007 in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken is verzocht een advies op te stellen over het EU-ontwikkelingsbeleid, met specifieke aandacht voor de implicaties van de Europese Consensus voor het bilaterale ontwikkelingsbeleid (21 juni 2007)

Deze vraag raakt aan de bredere vraag van de eventuele consequenties van de Europese Consensus voor het bilaterale Nederlandse ontwikkelingsbeleid. De regering overweegt de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) te verzoeken een advies op te stellen over dit onderwerp. Dit punt zal daar dan in meegenomen worden. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [28] –

Blz. 1327

Van Gennip

(…)

Vandaag is in dit debat een- en andermaal gevraagd wanneer wij vastleggen wat de consequenties van de European Consensus zijn voor het Nederlandse bilaterale beleid. Daarvoor moeten wij op een gegeven moment een stuk of voorstellen krijgen.

Bewindspersoon:

Blz. 1328

Minister van Ardenne

(…)

Ik zal kijken hoe wij in de huidige begroting al kunnen opnemen wat in het kader van de Europese consensus volgend jaar of de komende jaren bereikt moet worden.

Het is immers staand beleid dat wij alles wat wij doen, verwerken in bestaande notities, in rapportages, in onze monitoringsystemen en natuurlijk ook in de rapportages van de RAZEB-discusies en van de andere discussies in Brussel. Daar zullen wij het moeten verdienen mét de Commissie en mét de lidstaten. Wij zullen het ook moeten verdienen in Parijs bij de OESO. Daarvan doen wij vanzelfsprekend verslag. De inzet van Nederland blijft de consensus tot een succes te maken.Historie

 • 21 juni 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 V, EK-C
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Ontwikkelingssamenwerking
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan