T00591

Toezegging bij begrotingsdebat ontwikkelingssamenwerking 2De minister neemt contact op met de Europese Commissie over de wijze waarop de Commissie de Afrikaanse Unie kan ondersteunen bij de ontwikkeling van de landbouw.


Kerngegevens

Nummer T00591
Oorspronkelijke nummer tz_OS_2006_3
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Commissie commissie voor Ontwikkelingssamenwerking
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 28 – 1270

Blz. 1322

Van Gennip (CDA)

(…)

Ik wil de Europese Commissie als actor bij het bevorderen van voedselproductie, want als er iets succesvol is geweest, en volgens sommigen zelfs te succesvol, dan is het wel het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De heer Van Middelkoop heeft het goed begrepen, ik zocht in de complementariteit nu juist de sectoren waarin de Commissie goed is. Ik denk aan een specialisatie als regionale samenwerking, maar daarbij betrek ik dus ook het landbouwbeleid.

Blz. 1327

Minister Van Ardenne

(…)

De EU heeft veel kennis van de landbouw. Ik wijs er echter op dat de Afrikaanse Unie landbouw als prioriteit heeft gekozen. Men zoekt naar eigen invullingen in de regio’s. Ik kan mij voorstellen dat de Europese Commissie vanwege de regionale samenwerking daarbij aansluit. Ik noem in dit verband ECOWAS, de EAC-regio en de Saddec-regio. De Commissie heeft hiervoor mandaat. Wij zullen contact met de EC opnemen over de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven.Historie

 • 24 juli 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DAF 832/06 - 30300V F
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan