T00258

Toezegging bij begrotingsstaat buitenlandse zaken 2006 2De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe er alles aan te doen om de Comprehensive Political Guidance van de NAVO gepubliceerd te krijgen en hierover het Nederlandse parlement te informeren.


Kerngegevens

Nummer T00258
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_2
Status voldaan
Datum toezegging 21 maart 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

Nederland heeft hierop in de NAVO inmiddels bij herhaling aangedrongen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de CPG ter gelegenheid van de a.s. NAVO Top in Riga (27 en 28 november a.s.) inderdaad openbaar zal worden gemaakt. Het Parlement zal voor de Top per brief worden geïnformeerd over de NL inzet en zal na de Top worden geïnformeerd over de resultaten. In deze brieven zal het punt van de publicatie van de CPG worden meegenomen. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 22 – 1066

Blz. 1045

De heer Kox (SP):

Door alle ontwikkelingen en verwikkelingen lijkt het huidige strategische concept van de NAVO hard aan ingrijpende bijstelling toe. Collega Hoekzema heeft daarover reeds gesproken. Hoewel de NAVOambassadeurs van de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland dat in februari in Brussel nog eensgezind ontkenden, wordt er volgens verschillende inleiders die ons in Brussel bijpraatten wel degelijk al aan dat nieuwe concept gewerkt. Binnenskamers zou in het bondgenootschap al een politieke leidraad circuleren over de nieuwe positie van de politiek-militaire organisatie in de 21ste eeuw. Kan de minister ons vertellen wat daarvan waar is? En zo dat waar is, kan dit document dan de basis worden van een nieuw concept? Wat is er waar van de berichten dat de politieke leidraad in 2009 een officiële status zou kunnen krijgen als de NAVO zijn 60-jarig bestaan viert, ervan uitgaande dat de organisatie dan nog bestaat? En wanneer mogen wij als volksvertegenwoordiging dat document dan onder ogen krijgen?

Blz. 1066

Minister Bot:

Bovendien heeft de Noord-Atlantische Raad onlangs een document aangenomen: de zogenaamde ’’Comprehensive Political Guidance’’. Ik neem aan dat de heer Kox hiernaar verwijst als hij het over de leidraad heeft, waarover het parlement bij brief van 22 december 2005 is geïnformeerd en waarin het strategisch concept in feite wordt aangevuld. Het bevestigt de gegroeide praktijk van de mogelijkheid van stabilisatie en humanitaire missies en van een NAVO-rol bij het faciliteren van wederopbouw. Ik zeg expres ’’faciliteren’’. Tegen de heer Kox, die naar dit document vroeg, zou ik dan ook willen zeggen dat deze leidraad het kader vormt waarbinnen de nieuwe rol van de NAVO verder vorm wordt gegeven. Ik voeg daaraan toe dat dit document mede op verzoek van Nederland nog dit jaar openbaar zal worden gemaakt, waarschijnlijk ter gelegenheid van de NAVO-top in Riga. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om de leidraad gepubliceerd te krijgen. Uiteraard zal het parlement hierover worden geïnformeerd.Historie

 • 14 december 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   bijlage bij Kamerstuk 28676, 32
 • 21 maart 2006
  toezegging gedaan