T00817

Toezegging bij vaststelling van een nieuwe geneesmiddelenwet 1De minister van VWS zegt toe schriftelijk op de vragen van mevr. Slagter over de openbaarheid van onderzoeksgegevens in die gevallen waarin een negatief oordeel is gegeven door het CBG of wanneer een geneesmiddel voor registratie wordt teruggetrokken te zullen terugkomen.


Kerngegevens

Nummer T00817
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2007_2
Status voldaan
Datum toezegging 6 februari 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Geneesmiddelenwet (29.359)
Wijziging van Hoofdstuk III Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (28.494)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [18]

Blz. 18-607 (Slagter)

(...)

het CBG, en in de voorbereidende vragenronden zijn door mijn fractie vragen gesteld over de openbaarmaking van onderzoeksgegevens met name in de gevallen waarin een negatief oordeel is gegeven door het CBG of wanneer een geneesmiddel voor registratie wordt teruggetrokken in die gevallen waarin er een negatief oordeel lijkt aan te komen. Kan de minister hier nog eens op ingaan?

(...)

Blz. 18-620 (Hoogervorst)

(...)

Mevrouw Slagter heeft een aantal vragen gesteld over de penbaarheid van onderzoek en dergelijke. Ik heb daar antwoorden op, maar deze vragen hebben niet direct betrekking op dit wetsvoorstel. Ik kan er wel even op ingaan.

(...)

Dat zeg ik graag toe.

(...)Historie

 • 21 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29359, H
 • 6 februari 2007
  toezegging gedaan