T00822

Toezegging bij vaststelling van een nieuwe geneesmiddelenwet 5De minister van VWS is van mening dat de Inspectie zich zeer terughoudend opstelt tegenover de handel in immunologische producten, maar zal daar zekerheidshalve nog naar laten kijken.


Kerngegevens

Nummer T00822
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2007_7
Status afgevoerd
Datum toezegging 6 februari 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Geneesmiddelenwet (29.359)
Wijziging van Hoofdstuk III Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (28.494)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [18]

Blz. 18-626 (Van de Beeten)

(...)

Mijn tweede punt heeft betrekking op de kwestie van de immunologische producten. Ik vraag de minister om de inspectie te verzoeken om terughoudendheid te betrachten bij het toepassen van sanctiemiddelen, gelet op het feit dat het hier om producten gaat die al dertien jaar in de handel zijn. Dit in het geval van negatieve beslissingen die aanleiding geven tot bestuursrechtelijke procedures van de zijde van de fabrikanten. Het ligt dan voor de hand om eerst de bestuursrechter zijn werk te laten doen.

(...)

Blz. 18-627 (Hoogervorst)

(...)

Dan kom ik bij de heer Van de Beeten. Ik dacht dat ik al gezegd had dat de inspectie zich zeer terughoudend opstelt tegenover de handel in immunologische producten. Ik zal daar nog even naar laten kijken en dank de heer Van de Beeten nogmaals voor de heel aardige woorden die hij heeft uitgesproken.Historie

 • 11 maart 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   31200 XVI, C
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 6 februari 2007
  toezegging gedaan