Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00679

Toezegging bij wet inburgering 4De minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie zegt toe dat zij het initiatief zal nemen om in overleg met de MBO Raad, VNG en het ministerie van OCW te verkennen op welke manier wij de bestaande mogelijkheden (koppeling van de inburgering met beroepsonderwijs en kwalificaties) in het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering bestendigd en uitgebreid kunnen worden.


Kerngegevens

Nummer T00679
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_13
Status voldaan
Datum toezegging 21 november 2006
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister voor Integratie, Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet inburgering (30.308)


Opmerking

Deltaplan Inburgering 7 september 2007. Het Deltaplan is op 7 september 2007 aan de VZ van de TK gezonden. Een afschrift wordt alsnog toegezonden. Reactie Justitie: Dit onderwerp wordt betrokken in het Deltaplan Inburgering welke is doorgezonden naar de Onderraad. Verzoek deze toezegging op de Minister voor WWI over te zetten.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 9 – 358

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 8 – 343

De heer Van de Beeten (CDA)

(…)

Intussen kunnen en moeten wij met deze wet aan de slag. De start dreigt echter met horten en stoten gepaard te gaan. Het eerste probleem betreft de aansluiting op het bestaande aanbod in het mbo van trajecten die cursisten toe leiden naar de arbeidsmarkt. Onder de vigerende wet brengt de gedwongen winkelnering met

zich dat roc’s min of meer geruisloos inburgeraars meenemen in dergelijke trajecten. Een deel van de inburgeringsplichtigen, zij die vanwege hun uitkering gebruik moeten maken van een door hun gemeente aangeboden voorziening, kunnen daarin tevens worden

voorbereid op herintreding op de arbeidsmarkt. Dat geldt echter niet voor de overige inburgeringsplichtigen. Op dit punt lijkt de invoering van dit wetsvoorstel een verslechtering met zich te brengen. Uiteraard lost dit probleem zich op als de verbreding van de aanpak zou worden ingevoerd die ik hiervoor al heb bepleit, maar het zou

jammer zijn als de bestaande capaciteit in het mbo als het ware onbenut zou raken. Mijn vraag aan de minister is of zij bereid is met de MBO Raad in overleg te treden om te bezien of op dit punt maatregelen denkbaar zijn.

(…)

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 9 – 358

Minister Verdonk:

(…)

De heer Van de Beeten vroeg zich ook af of met de invoering van het nieuwe stelsel geen verlies aan mogelijkheden, de koppeling van de inburgering met beroepsonderwijs en kwalificaties, zou optreden. Ik zeg graag toe dat ik het initiatief zal nemen om in overleg met de MBO Raad, VNG en het ministerie van OCW te verkennen op welke manier wij de bestaande mogelijkheden in het nieuwe stelsel bestendigd en uitgebreid kunnen worden.

(…)Historie

 • 19 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   31200 XVIII, B. 30800 VI, D brief + bijlage (11 Mei 2007)
 • 21 november 2006
  toezegging gedaan