T00553

Toezegging Toezichtskader (29.285)Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat in de evaluatie bekeken zal worden wat zij in het kader van het toezicht hebben kunnen doen en wat zij hebben laten liggen.


Kerngegevens

Nummer T00553
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2005_5
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2005
Deadline 1 april 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen handhavingsstructuur
toezicht
Kamerstukken Handhavingsstructuur (29.285)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 32- 1508

[...]

(blz.1508)

Staatssecretaris Van Geel: [...]

Wij zijn er alert op dat de capaciteit van de VROM-inspectie niet in de gevarenzone komt, ook in relatie tot de jaarlijks vast te stellen handhavingsstrategie en de prioriteitsstelling die daarbij hoort. Ik zeg u toe dat in de evaluatie bekeken zal worden wat wij in het kader van het toezicht hebben kunnen doen en wat wij hebben laten liggen.

[...]


Brondocumenten


Historie