T00036

Toezegging Totstandkoming markt voor opgravingenStaatssecretaris Van der Laan zal de Kamer schriftelijk antwoorden op de vrij specifieke vragen over hoe alles is gegaan m.b.t. de besluitvorming tot invoering van een markt voor de opgravingen. Ze zal proberen daar schriftelijk wat verdere argumenten en bewijzen voor aan te dragen, en ook de mate aangeven waarin daar toen de wetenschappelijke elementen van het archeologiebeleid hebben meegewogen.


Kerngegevens

Nummer T00036
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_24
Status voldaan
Datum toezegging 16 maart 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden dr. A.A.G.M. van Raak (SP)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen archeologie
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 21-1084

[…]

De heer Van Raak (SP): […]

Een tweede vraag die ik heb gesteld, is of de staatssecretaris, mondeling of op papier, kan aangeven hoe de besluitvorming tot invoering van een markt voor de opgravingen tot stand is gekomen en hoe het borgen van wetenschappelijke kwaliteit daarin een rol heeft gespeeld. Ik heb mij daar de laatste tijd wat in verdiept, ook in het bredere kader van de kennismarkt, en ik heb dat besluitvormingsmoment niet kunnen vinden.

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik stel voor dat ik de Kamer op deze vrij specifieke vragen over hoe alles is gegaan, schriftelijk zal antwoorden. Daarbij zal ik op beide kanten ingaan. Ik zal erop ingaan hoe dat politieke momentum is geweest. In mijn beleving is dat in 1997 geweest, maar ik heb de heer Van Raak daar kennelijk niet van kunnen overtuigen. Ik zal proberen daar schriftelijk wat verdere argumenten en bewijzen voor aan te dragen, en ook de mate aangeven waarin daar toen de wetenschappelijke elementen van het archeologiebeleid hebben meegewogen. Kortom, ik zal daar schriftelijk op reageren.

[…]


Brondocumenten


Historie