Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01097

Toezegging Uitsplitsing aantallen inburgeraars (31.791)De minister van WWI zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Meurs, het aantal van 43.000 inburgeraars uit te splitsen en daarover de Kamer te informeren.


Kerngegevens

Nummer T01097
Status voldaan
Datum toezegging 1 december 2009
Deadline 1 maart 2010
Verantwoordelijke(n) Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Kamerleden prof. dr. P.L. Meurs (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen inburgering
Kamerstukken Wijziging Wet inburgering inzake vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmonisatie handhavingstermijnen (31.791)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 11 – blz. 329

Minister van der Laan

[…]

Ik heb in de Tweede Kamer al gemeld dat, als alles nu normaal gaat, we in 2009 uitkomen op 43.000 inburgeraars, dus niet op die 34.000 waarop we in augustus afkoersten. Gemeenten die eerst niet zo blij waren met de alarmbel hebben dat heel goed opgepakt.

We zijn ontzettend intensief met ze in overleg geweest. Dat moet eigenlijk een heel grote meevaller zijn voor mevrouw Meurs: niet minder mensen, nee, we zitten substantieel boven de 30.000 die we bij de WIN hadden in 2005/2006. Wat je ook vindt van deze wet, ze levert echt heel veel meer aan informatie en kennis dan de WIN.

Mevrouw Meurs (PvdA): Die 43.000 zijn dat mensen die geworven zijn, daadwerkelijk hebben meegedaan en het met goed gevolg hebben afgerond? Ik heb gezegd dat

die aantallen zo ondoorzichtig zijn.

Minister Van der Laan: Ik had dat verderop willen doen. De Kamer krijgt van mij een lijstje met uitgesplitste getallen. Ik wil het informatiesysteem wat dat betreft perfect hebben. We praten hier over de mensen die op het traject zijn gekomen. Hoeveel mensen halen het examen? Ik begrijp dat dat 82% is. […]


Brondocumenten


Historie