T00846

Toezegging Uniformering richtlijnen consumentenrecht (30.928)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt toe de Kamer te informeren over de uniformering van acht richtlijnen inzake consumentenrecht tot een horizontale kaderrichtlijn.


Kerngegevens

Nummer T00846
Status voldaan
Datum toezegging 23 september 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (PvdA)
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen consumenten
oneerlijke handelspraktijken
richtlijnen
Kamerstukken Implementatie Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (30.928)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 1, blz. 31

(...)

Staatssecretaris Heemskerk: Mevrouw Haubrich wilde het over heel veel dingen niet hebben. Zij begon haar inleiding daar althans mee. Een van de dingen waar zij het niet over wilde hebben, was de lappendeken in het consumentenrecht. Ik heb de neiging om het daar ook niet over te hebben, maar ik

spreek toch wel over die lappendeken. De minister van Justitie en ik zijn vanuit Europa namelijk volop bezig met een verder uniformering. Dat betreft ook het Nederlandse consumentenrecht. Wij zijn bezig met de bestaande acht richtlijnen. Ik denk aan kopen op afstand en timesharing. Het is de bedoeling om dat op een horizontale kaderrichtlijn te brengen en dat wat meer te uniformeren. Daarover wordt de Eerste Kamer natuurlijk ook geïnformeerd.


Brondocumenten


Historie