T01341

Toezegging Verdrag inzake clustermunitie (32.500 V / 32.500 X)



De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Driel (PvdA), toe de Kamer schriftelijk te informeren over de inspanningen van de Minister betreffende de ratificatie van het Verdrag inzake clustermunitie.


Kerngegevens

Nummer T01341
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen NAVO Strategisch Concept
Verdrag inzake clustermunitie
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2011 (32.500 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 2, blz. 3

De heer Van Driel (PvdA):

Als we toch over wapens praten in NAVO-verband, dan wil ik op verzoek van mijn collega Haubrich nog iets zeggen over clustermunitie. Kan de minister van Buitenlandse Zaken hier uiteenzetten hoe hij de toezegging gaat waarmaken om zich actief in te zetten voor het laten tekenen door andere NAVO-landen van het verdrag betreffende deze clustermunitie? Kan hij bijvoorbeeld aan het eind van het jaar ons een brief sturen met een overzicht van de inspanningen die hij op dit punt heeft gepleegd en de resultaten daarvan?

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 7, blz. 39

Minister Rosenthal:

De heer Van Driel heeft gevraagd of ik mij actief inzet om andere NAVO-landen het Verdrag inzake clustermunitie te laten tekenen. We hebben het enkele weken geleden over de ratificatie van dat verdrag gehad. Ik heb mij hierover toen al positief uitgelaten. Ik heb toen gezegd dat ik mij zelfs zal inspannen voor universele ratificatie van het verdrag. De NAVO-partners die het verdrag nog niet hebben geratificeerd of getekend, zullen we daar dus zeker bij betrekken.

De heer Van Driel (PvdA):

Zullen we afspreken dat we over een jaar een schriftelijke verantwoording hiervan krijgen?

Minister Rosenthal:

Dat vind ik op zich goed, maar dan gunt de heer Van Driel mij meer tijd dan ik al had genomen. Ik meen dat we tijdens het debat hebben gesproken over de conferentie die er in het najaar zal zijn en de pogingen die we aldaar zullen ondernemen.


Brondocumenten


Historie

 • 17 april 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: Van 12 tot 16 september 2011 vond in Beiroet de tweede bijeenkomst plaats van verdragsstaten bij de Conventie inzake Clustermunitie. Naast ruim 130 andere landen en internationale organisaties was Nederland vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. Als partij bij de CCM heeft Nederland bij deze gelegenheid staten die nog geen partij zijn opgeroepen om tot het verdrag toe te treden. Ook in de toekomst zal de regering waar mogelijk blijven aandringen op toetreding van landen die nog geen partij zijn bij het verdrag, onder meer in NAVO-verband.
  documenten:
 • 25 januari 2012
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  documenten:
 • 15 februari 2011
  nieuwe status: openstaand
 • 15 februari 2011
  toezegging gedaan