T00844

Toezegging Verhouding sanctiestelsels en bestuurlijke boetes (30928)De minister van Justitie zegt toe voor 1 januari 2009 de notitie over de verhouding tussen de verschillende sanctiestelsels, dus de verhouding tussen OM-afdoening en de bestuurlijke boete, nog voor het einde van het jaar aan de Kamer te zenden.


Kerngegevens

Nummer T00844
Status voldaan
Datum toezegging 23 september 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Kamerleden mr. R.H. van de Beeten (CDA)
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen bestuurlijke boeten
sancties
Kamerstukken Implementatie Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (30.928)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 1, blz. 30

(...)

Minister Hirsch Ballin: Ook heeft de heer Van de Beeten gevraagd hoe het zit met de notitie over de verhouding tussen de verschillende sanctiestelsels, dus de verhouding tussen OM-afdoening en de bestuurlijke boete. Die notitie is nog niet gereed. Er vindt nog interdepartementaal overleg over plaats. De verwachting is gewettigd dat deze notitie voor het einde van dit kalenderjaar aan de Staten-Generaal kan worden toegezonden. Er is dus niets aan de aandacht van de heer Van de Beeten ontsnapt. Ik had

mij dat ook moeilijk kunnen voorstellen. Ik denk dat de heer Van de Beeten zich dat zelf ook niet kon voorstellen. Het was echter zeer vriendelijk dat hij mij er op deze wijze om vroeg.


Brondocumenten


Historie