Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00552

Toezegging Verhouding wet-amvb (29.285)Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat hij bij de evaluatie van het wetsvoorstel ook zal kijken naar hoe de wet zich verhoudt tot de AMvB.


Kerngegevens

Nummer T00552
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2005_4
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2005
Deadline 1 april 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen handhavingsstructuur
Kamerstukken Handhavingsstructuur (29.285)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 32- 1508

[...]

(blz.1507)

De heer Putters (PvdA): [...] Mijn kanttekening bij de AMvB was niet dat al die eisen nu in de wet zouden moeten worden geregeld. Ik heb er de vinger bij willen leggen dat hier ook het risico bestaat dat wij veel in de AMvB zouden willen regelen, gevoegd bij de zaken die eruit voortkomen, zoals de handreikingen waarvan wij ook al het een en ander gezien. Daardoor worden zo veel regels buiten de wet ontwikkeld dat je je kunt afvragen of wij er als wetgever nog voldoende op zicht hebben hoe dit in de uitvoering uitwerkt. Ik neem aan dat wij ook bij de evaluatie van het wetsvoorstel daarop kunnen terugkomen. Als de staatssecretaris dat nog expliciet kan toezeggen, zou dat voor ons ook heel plezierig zijn.

[...]

(blz.1508)

Staatssecretaris Van Geel: Mevrouw de voorzitter. Ik ben blij met de nadere verduidelijking van de heer Putters van zijn vraag hoe de wet zich verhoudt tot de AMvB en wat er geregeld wordt. Hij wenst zicht op de uitvoering van wettelijke en buitenwettelijke voorschriften te kunnen houden. Ik zeg zonder meer toe dat dit bij de evaluatie van het wetsvoorstel juist een belangrijk punt zal zijn.

[...]


Brondocumenten


Historie