T01624

Toezegging Verstrekken samenhangend energieverduurzamingsbeleid (33.400)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Strik (GroenLinks), toe een samenhangend energieverduurzamingsbeleid aan de Kamer concreet inzichtelijk te maken.  


Kerngegevens

Nummer T01624
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2012
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen duurzaamheid
energie
Kamerstukken Miljoenennota 2013 (33.400)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 7 - blz. 62

Minister Rutte:

Ik meen dat het regeerakkoord op het terrein van de duurzaamheid ambitie, maar ook realisme toont. De motie waar GroenLinks over spreekt, beschouw ik als ondersteuning van beleid. Die motie is nog niet ingediend, maar ik heb haar al gezien en begin er toch alvast over.

Handelingen I, 2012-2013, nr.7 , blz. 74

Mevrouw Strik (GroenLinks)

 (...)

Ik heb nog een motie. De regering heeft ten aanzien van duurzame energie aangegeven dat we niet zelf moeten investeren, maar vooral de randvoorwaarden moeten creëren voor bedrijven en burgers om zelf duurzame energie te produceren. Ook heeft men aangegeven dat er al samenhangend beleid is. Wij willen en wensen meer samenhang, en meer inzicht daarin, omdat we toch de indruk hebben dat sommige maatregelen juist een averechts effect hebben. We willen het in zijn geheel kunnen beoordelen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de subsidiëring van fossiele brandstoffen.

(Handelingen I, 2012-2013, nr.7 , blz. 74-75: indiening motie 33400,P)

Handelingen I, 2012-2013, nr.7 , blz. 79

Minister Rutte:

In de motie-Strik c.s. (33400, letter P) wordt de regering verzocht, een samenhangend energieverduurzamingsbeleid aan de Kamer concreet inzichtelijk te maken. Dat zullen wij doen. Dat kan per brief of in het kader van de eerstvolgende begrotingsbehandeling. Die komt er ook al snel aan. Wat ons betreft is de motie ondersteuning van beleid en ik laat het oordeel erover dan ook aan de Kamer.


Brondocumenten


Historie