Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00686

Toezegging Vertaling niet in betekenende mate in ministeriële regeling (30489)De minister zal in een ministeriële regeling een vertaling van de grens uit de AMvB “niet in betekenende mate” maken naar aantallen woningen en oppervlakte bedrijfsterreinen.


Kerngegevens

Nummer T00686
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_6
Status voldaan
Datum toezegging 2 oktober 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen luchtkwaliteitseisen
Kamerstukken Luchtkwaliteitseisen (30.489)


Opmerking

Uitvoering in ministeriële regeling "niet in betekenende mate" dd 15 november 2007

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007-2008 (nr. 2)

Blz. 43

De heer Putters (PvdA): “De minister heeft ook aangegeven dat zij per ministeriële regeling een vertaling maakt naar aantallen woningen en oppervlakte bedrijfsterrein. Dat is belangrijk, omdat het NSL concreet moet aangeven hoe overschrijdingen worden weggenomen. De getalsmatige vertalingen moeten dus tijdig beschikbaar zijn om invloed op het NSL te kunnen hebben. Kan de minister ook dit toezeggen en aangeven wanneer die beschikbaar kunnen zijn?”

Handelingen EK, 2006-2007 (38)

Blz.2

Minister Cramer: “Voorzitter. Onder anderen de heer Putters heeft een vraag gesteld naar aanleiding van de AMvB ’’niet in betekenende mate’’. De vraag komt erop neer of die grens ook wordt vertaald in aantallen woningen en oppervlakte van kantoren. Het antwoord op deze vraag is: ja. Dit moge ook blijken uit het concept van de desbetreffende ministeriële regeling. Wel is het lastig om een eensluidende vertaling te geven van bedrijventerreinen, omdat de omvangsmaat niet zo eenduidig is.”


Brondocumenten


Historie