T00820

Toezegging Vervanging bestuurlijke boete (28.494/29.359)De minister van VWS is bereid in overleg met de minister van Justitie te bezien of de bestuurlijke boete in de VWS wetgeving gefaseerd kunnen worden vervangen door OM-afdoening.


Kerngegevens

Nummer T00820
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2007_5
Status voldaan
Datum toezegging 6 februari 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Justitie
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen bestuurlijke boeten
volksgezondheid
Kamerstukken Geneesmiddelenwet (29.359)
Wijziging van Hoofdstuk III Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (28.494)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [18]

Blz. 18-623

Minister Hoogervorst: (...) Verdient het niet de voorkeur om in nieuwe wetgeving bestuurlijke boetes terug te dringen en de Wet OM-afdoening toe te passen? Als die wet in dit wetsvoorstel was verwerkt, zou het probleem van artikel 101 tweede lid van dat wetsvoorstel zich niet voordoen. Ik ben bereid om in overleg met de minister van Justitie te bezien of de bestuurlijke boetes in de VWS-wetgeving gefaseerd kunnen worden vervangen door OM-afdoening.


Brondocumenten


Historie