T02528

Toezegging Voorbeelden niet-verrekenbare dividendbelasting (34.700)De Minister van Financën zegt, naar aanleiding van vragen van het lid Van Rij (CDA) en van het lid Van Apeldoorn (SP), toe de Eerste Kamer een afschrift te doen toekomen van de brief aan de Tweede Kamer inzake voorbeelden van niet-verrekenbare dividenbelasting voor buitenlandse ontvangers


Kerngegevens

Nummer T02528
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 februari 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Mr. M.L.A. van Rij (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen aandeelhouders
afschaffing dividendbelasting
bedrijfsleven
dividendbelasting
Kamerstukken Kabinetsformatie 2017 (34.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 68

De heer Van Rij (CDA):

Over de dividendbelasting: het zou natuurlijk geweldig helpen in de discussie als toch ook geconcretiseerd wordt, hopelijk aan de hand van casusposities, dat ook daadwerkelijk buitenlandse investeerders te kennen geven, zelf in dit land geïnteresseerd te zijn om hun hoofdkantoor tevestigen, met alle positieve economische aspecten vandien, als dat pakket — vennootschapsbelasting, afschaffingdividendbelasting en behoud van de 30%-regeling — en dan uiteraard de unilaterale aanpak van de kale doorstromers, zoals ik ze noem, maar ter sprake komt. Misschien is het een suggestie dat minister en staatssecretaris toch de brief die 14 november 2017 aan de Tweede Kamer is gestuurd — voorbeelden van niet-verrekenbare Nederlandsedividendbelasting — ook nog eens aan deze Kamer sturen, met toelichting. (...) Maar goed, die vier voorbeelden die u daar geeft, inclusief heel veel kwantitatieve gegevens, waarom steeds maar wordt gevraagd, die zijn al met de Kamer op vragen van Asscher en Nijboergewisseld. Misschien kan dat nog wat worden uitgebreid.

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 3- blz. 9, 15

De heer Van Apeldoorn (SP):

Ik heb de volgende vraag. Aan welk bedrijfsleven komt die 1,4 miljard precies ten goede? Het is (a) duidelijk dat het grootste gedeelte naar de buitenlandse fiscus gaat. Het vloeit rechtstreeks naar de Amerikaanse schatkist. En (b) het CPB heeft bevestigd dat dit plan, dit voorstel nul komma nul banen creëert. Aan welk bedrijfsleven komt dit precies ten goede?

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7- blz. 78, 79

Minister Hoekstra:

Dan ben ik opnieuw bij de dividendbelasting. Als ik het goed gezien heb, zijn sommige leden van deze Kamer en het kabinet het nog niet helemaal eens. Ik weet niet of het verstandig is dat ik de argumentatie nog een keer herhaal. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het is wel zo — dat heeft de minister-president hier ook al gezegd — dat op het moment dat het wetsvoorstel hier is, daar ook de volledige argumentatie bij zal verschijnen. Ik zeg aan de heer Van Apeldoorn toe dat we de voorbeelden die met de Tweede Kamer zijn gewisseld, ook van de verschillende categorieën, ook nog met de Eerste Kamer wisselen. Dat geeft dan in ieder geval in een eerder stadium al wat meer duidelijkheid.


Brondocumenten


Historie