T01109

Toezegging Vrije artsenkeuze (29.248/29.247)De minister van VWS stemt het punt van vrije artsenkeuze af met de NMa en de evaluatiecommissie, en zal de Kamer van de ontwikkelingen op de hoogte houden.


Kerngegevens

Nummer T01109
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
huisartsen
patiënten
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 17, 18

Minister Klink:

In feite is de vrije artsenkeuze niet anders dan bij de andere zorgvormen die worden aangeboden in Nederland. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders over de te leveren zorg in een bepaald gebied. Patiënten zijn te allen tijde vrij bij derden zorg te vragen indien zij dat wenselijk vinden, afhankelijk waar de zorgverzekeraar de contracten heeft afgesloten. Bovendien kunnen zorgaanbieders ook nog terugvallen op de bestaande bekostiging voor chronisch zieken, waarvoor over het algemeen geen contracten hoeven te worden afgesloten. Echter, het punt van keuzevrijheid zal ik afstemmen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en uiteraard ook laten bezien door de begeleidingscommissie. Ik houd zowel u als de Tweede Kamer nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen.


Brondocumenten


Historie