T00032

Toezegging Vrijgeven programmagegevensStaatssecretaris Van der Laan zegt toe om het vrijgeven van programmagegevens op de markt positief te benaderen en de desbetreffende Kamerleden te helpen met ambtelijktechnische ondersteuning om een en ander zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.


Kerngegevens

Nummer T00032
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_20
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden drs. A.C.C. Witteman (PvdA)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep (29.030)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 36-1934

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

De PvdA-fractie heeft gesproken over de passages in het kabinetsstandpunt waarin het gaat om het vrijgeven van de programmagegevens. Ik heb het zelf liever over vrijgeven dan over ontkoppelen. Formeel is de ontkoppeling tussen programmagidsen en lidmaatschappen namelijk al een feit. Dit heeft met procedures te maken. Feitelijk gaat het nu om het vrijgeven van de programmagegevens op de markt. Ik kan de PvdA-fractie zeggen dat ik - en met mij het kabinet - een positieve houding inneem ten aanzien van het vrijgeven van de programmagegevens, althans voor zover dat binnen mijn mogelijkheden ligt. In de Tweede Kamer is ter zake een initiatiefwetsvoorstel aangekondigd, maar dat is nog niet ingediend. De leden die het willen indienen, willen hier trouwens wel in hoog tempo mee aan de slag. Ik heb dan ook ambtelijke ondersteuning vrijgemaakt om de voorbereidingen voor dat wetsvoorstel, zoals dat heet, ambtelijk-technisch te ondersteunen. Hiermee wil ik ook aangeven dat er, ook wat mij betreft, voortvarend met die zaak moet worden omgegaan. Dat laat onverlet dat er, zoals ik al in het kabinetsstandpunt heb aangegeven, ook nog een rechterlijke uitspraak wordt verwacht die mogelijkerwijze tot nieuwe inzichten leidt. Vooralsnog ben ik evenwel bereid om het vrijgeven van de programmagegevens positief te benaderen en de desbetreffende Kamerleden te helpen met ambtelijktechnische ondersteuning om een en ander zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

[…]

Mevrouw Witteman (PvdA): […]

Ik ben blij met de toezegging van de staatssecretaris op het punt van de ontkoppelingswet. Ik begrijp dat wij moeten wachten totdat het zover is. Daarom zal ik mijn fractie aanraden om welwillend naar het wetsvoorstel te kijken.

[…]


Brondocumenten


Historie

  • 1 juni 2004
    nieuwe status: voldaan
  • 11 mei 2004
    toezegging gedaan