T00038

Toezegging Waarborgen tijdige implementatieHeroverweging is toegezegd in de nota n.a.v. het verslag per eind 2003 van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de wenselijkheid van bijzondere wettelijke bepalingen voor het waarborgen van tijdige implementatie. In een brief van 15 januari 2004 meldt de minister van Justitie m.b.t. de voortgang dat de ministerraad eind 2003 een standpunt heeft vastgesteld. De Raad van State is advies gevraagd. Na ommekomst van het advies zal het definitieve kabinetsstandpunt vergezeld van een reactie op het advies op korte termijn worden aangeboden.


Kerngegevens

Nummer T00038
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_26
Status voldaan
Datum toezegging 28 augustus 2003
Deadline 31 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie (Hoofdverantwoordelijke)
Staatssecretaris I van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Nota naar aanleiding van het verslag
Categorie brief/nota
Onderwerpen implementatie
richtlijnen
Kamerstukken Noodzakelijke verbeteringen van de Mediawet en de uitvoering daarvan (28.476)


Uit de stukken

[...]

Datum: 15 januari 2004

Ons kenmerk: 5263816/04/6

Onderwerp: Toezending kabinetsstandpunt inzake de wenselijkheid van bijzondere bepalingen voor tijdige implementatie van Europese richtlijnen

[...]

In de nota naar aanleiding van het verslag bij een wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet is heroverweging toegezegd van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de wenselijkheid van bijzondere wettelijke bepalingen voor het waarborgen van tijdige implementatie. Eind 2003 stelde de ministerraad ter zake een standpunt vast. Aangezien het een belangrijke kwestie van algemeen wetgevingsbeleid betreft, acht het kabinet advisering door de Raad van State over het standpunt gewenst. De verwachting het uiteindelijke standpunt ook al in 2003 aan uw Kamer te hebben kunnen aanbieden komt daarmee niet uit. Na ommekomst van het advies zal het definitieve kabinetsstandpunt vergezeld van een reactie op het advies op korte termijn worden aangeboden.

De Minister van Justitie, Donner 

[...]


Brondocumenten


Historie

  • 27 juli 2004
    nieuwe status: voldaan
  • 28 augustus 2003
    toezegging gedaan