Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00396

Toezegging Werken aan winst (30.572)De minister van Financiën zegt toe zodra hij van Europa uitsluitsel heeft gekregen over de vijf aanmeldingen, t.w. het intact houden van de afschrijving tot de restwaarde bij de vrije afschrijving milieu-investeringen, de intensivering van de milieu-investeringsaftrek, het amendement over de tuinbouwkassen, de octrooibox en de rentebox hij de Kamer daarover zo spoedig mogelijk zal informeren. Mocht het oordeel negatief uitvallen dan zal de minister daarbij verdere stappen vermelden.


Kerngegevens

Nummer T00396
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2007_14
Status voldaan
Datum toezegging 21 november 2006
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden prof. dr. F. Leijnse (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet werken aan winst (30.572)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [9]

Blz. 9-400/401

Minister Zalm: De heer Leijnse vroeg naar de melding van de andere drie zaken. Dat betreft het intact houden van de afschrijving tot de restwaarde bij de vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), waarbij niet de WOZsystematiek wordt gevolgd, de intensivering van de milieu-investeringsaftrek en het beruchte amendement van de Tweede Kamer rond de tuinbouwkassen die van de gebouwencategorie worden verplaatst naar een categorie suis generis. Dat gaan wij allemaal aanmelden in Brussel, want wij willen vooraf zekerheid hebben dat dit later niet tot allerlei terugvorderingen leidt. Ik verwacht voor de eerste twee geen groot probleem, omdat zij aansluiten op regelingen die wij eerder in Brussel hebben aangemeld en die ook zijn goedgekeurd.


Brondocumenten


Historie

 • 18 september 2009
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
 • 3 maart 2009
  nieuwe status: deels voldaan
  Opmerking: Afgerond met betrekking tot de octrooi-box. De Kamer is hierover per brief geïnformeerd op 8 februari 2007. Kamerstukken II, 2006/07, 30 572, nr. 25.
  Afgerond met betrekking tot de tuin-bouwkassen. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 15 mei 2008, Kamerstukken II, 2007/08, 30 572, nr 28 en bij brief van 30 oktober 2008, Kamerstukken II, 2008/09, 30 572, nr. 29.
  In voorbereiding voor de overige onderdelen.
 • 8 februari 2007
  nieuwe status: deels voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: Afgerond m.b.t. het deel dat de octrooibox behelst. De andere onderdelen zijn in voorbereiding. Planning nog niet aan te geven.
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 30572, nr. 25 (enkel vwb octrooibox)
 • 21 november 2006
  toezegging gedaan