Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01106

Toezegging Zorgstandaard COPD (29.248/29.247)De minister van VWS zal de Kamer informeren over de stand van zaken rond de zorgstandaard COPD en de invoering van de keten-DBC COPD.


Kerngegevens

Nummer T01106
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 10

Minister Klink:

Ik heb tijdens het Verlengd Algemeen Overleg (VAO) aangegeven dat zowel de standaard voor cardiovasculaire risicomanagement (CVR) als diabeteszorg gereed is. Hiervoor is dus breed draagvlak, waarbij partijen zich aan de inhoud, verbonden van deze standaarden, hebben verbonden. Er is dus sprake van een breed gedragen norm. Voor COPD is dat nog niet het geval, maar ik ga er vanuit dat dit 1 juli wel het geval is. Ik informeer u tijdig hier nader over. In feite verkies ik – op basis van bovenstaande – dus voor een gefaseerde invoering: per 1 januari 2010 diabeteszorg en CRV, en vooralsnog per 1 juli 2010 COPD en (ook afhankelijk van de ontwikkeling van de zorgstandaard) per 1 januari 2011 hartfalen.


Brondocumenten


Historie