Toezeggingen bij Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (29.800 VIII)