Verslag van de vergadering van 23 september 2014 (2014/2015 nr. 1)

Aanvang: 14.00 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer) (33834);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2013 (33930-I);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2013 (33930-IIA);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2013 (33930-IIB);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013 (33930-III);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2013 (33930-IV);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013 (33930-V);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 (33930-VI);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013 (33930-VII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 (33930-VIII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2013 (33930-IX);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013 (33930-X);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 (33930-XII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013 (33930-XIII);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 (33930-XV);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013 (33930-XVI);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2013 (33930-A);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 (33930-B);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 (33930-C);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2013 (33930-F);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2013 (33930-H);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2013 (33930-J);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-I);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-IIA);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-IIB);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-III);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-IV);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-V);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-VI);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-VII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-VIII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-IX);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-X);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-XII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-XIII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-XV);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-XVI);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-XVII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-XVIII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-A);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-B);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-C);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-F);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-H);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940-J).


De voorzitter:

Ik heb begrepen dat mevrouw Strik kort het woord wenst te voeren over het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859).


Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Hoewel wij natuurlijk voorstander zijn van maatregelen die het aantal verkeersdoden terugbrengen, is wetsvoorstel 32859 naar de mening van onze fractie niet effectief. De indicatoren voor het gebruik van softdrugs blijven nog weken testbaar in het lichaam. De tests maken geen onderscheid tussen actueel en historisch drugsgebruik. Iemand kan dus wekenlang positief getest worden op drugsgebruik zonder dat zijn of haar rijvaardigheid op dat moment in het geding is. Dat criminaliseert naar onze mening ten onrechte recreatieve gebruikers die wel hun verantwoordelijkheid nemen en die achter het stuur wegblijven als zij onder invloed zijn. De fractie van GroenLinks kan dit wetsvoorstel daarom niet steunen. Wij vragen dan ook aantekening bij dit wetsvoorstel.

De wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van GroenLinks wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859) te hebben kunnen verenigen.


Ik stel voor, de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.