Stemming Verantwoorde groei melkveehouderijVerslag van de vergadering van 16 december 2014 (2014/2015 nr. 14)

Aanvang: 0.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Verantwoorde groei melkveehouderij

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (33979).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


De fracties van de SGP en de OSF zijn niet aanwezig.