Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Wet normering topinkomensVerslag van de vergadering van 22 december 2014 (2014/2015 nr. 15)

Aanvang: 21.20 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Stemming Wet normering topinkomens

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) (33978).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. 50PLUS is blij met de invoering van deze norm. Om het heel kort te houden: een vleugje ideologie hebben we niet meer vaak, dus het is toch een mooie afsluiting voor het kerstreces.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdA, GroenLinks, de SP en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66 en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.


Ik sluit de vergadering en ik wens u allen een goed verder kerstreces.