Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 17 maart 2015 (2014/2015 nr. 24)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 18 december 2013 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.) (33985).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.