Stemming Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingVerslag van de vergadering van 17 maart 2015 (2014/2015 nr. 24)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (32769).

(Zie vergadering van 10 maart 2015.)


De voorzitter:

Ik heet de minister voor Wonen en Rijksdienst, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig, is van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.