Stemming Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingVerslag van de vergadering van 17 maart 2015 (2014/2015 nr. 24)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966).

(Zie vergadering van 10 maart 2015.)


De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.