Verslag van de vergadering van 19 mei 2015 (2014/2015 nr. 31)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Ingekomen is een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 april 2015, houdende het verzoek het wetsvoorstel 33683, Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen), dat vandaag als hamerstuk staat geagendeerd, aan te houden. Ik stel aan de Kamer voor, het verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in te willigen en het wetsvoorstel van de agenda van vandaag af te voeren.

Daartoe wordt besloten.