Stemming Overige fiscale maatregelenVerslag van de vergadering van 22 december 2015 (2015/2016 nr. 15)

Aanvang: 23.04 uur
Status: gerectificeerd


Stemming Overige fiscale maatregelen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (34305).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.