Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming motie



Verslag van de vergadering van 1 maart 2016 (2015/2016 nr. 21)

Aanvang: 17.31 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Huis voor klokkenluiders

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wet Huis voor klokkenluiders,

te weten:

de motie-Bikker c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht (33258, 34105, letter I).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (33258, 34105, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering voor de dinerpauze.

De vergadering wordt van 17.32 uur tot 18.39 uur geschorst.