Stemming over de gewijzigde motie-Van Apeldoorn c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in NederlandVerslag van de vergadering van 22 maart 2016 (2015/2016 nr. 24)

Aanvang: 13.59 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

de gewijzigde motie-Van Apeldoorn c.s. over armoede onder kinderen (34300, letter AB, was letter P).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik constateer dat dat niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Apeldoorn c.s. (34300, letter AB, was letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fracties van de SGP en de PvdD afwezig zijn.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.