Stemming (hamerstuk) over de conceptbrief van de Kamervoorzitters aan de minister-president over de instelling van een staatscommissieVerslag van de vergadering van 12 juli 2016 (2015/2016 nr. 38)

Aanvang: 13.49 uur
Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

- de conceptbrief van de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer aan de minister-president over de instelling van een staatscommissie die het functioneren van het parlementaire stelsel onderzoekt (34000, 34430, letter A).

Deze conceptbrief wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.