Stemming Huisvesting vergunninghoudersVerslag van de vergadering van 13 december 2016 (2016/2017 nr. 11)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Huisvesting vergunninghouders

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34454).

(Zie vergadering van 6 december 2016.)


De voorzitter:

De staatssecretaris van Financiën, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, heb ik reeds welkom geheten in de Eerste Kamer.

Mij blijkt dat er geen leden zijn die een stemverklaring willen afleggen.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.