Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Behandeling Brief commissie vereenvoudiging samenwerkingsschoolVerslag van de vergadering van 31 januari 2017 (2016/2017 nr. 16)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

de brief van voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 31 januari 2017, met het verzoek om instemming met een conceptbrief houdende een voorstel de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (34512, letter B).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Kan de Kamer instemmen met het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en besluiten de brief aan de Raad van State conform vast te stellen? Dat is het geval. Dan is aldus besloten.