MededelingenVerslag van de vergadering van 4 april 2017 (2016/2017 nr. 23)

Aanvang: 13.38 uur
Status: gecorrigeerd


De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Schrijver, Gerkens en Atsma, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU);

Ester, Jorritsma-Lebbink en Verheijen, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Evenals het Verenigd Koninkrijk enkele weken geleden is nu ook de Russische Federatie gisteren opgeschrikt door een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg, waarbij zeker veertien doden zijn gevallen en tientallen gewonden.

De Kamer spreekt haar medeleven uit met eenieder die hierdoor getroffen is.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik deel aan de Kamer mee dat op voorstel van de commissie voor Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34218) van de lijst van hamerstukken van vandaag wordt afgevoerd. Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval.