MededelingenVerslag van de vergadering van 19 juni 2018 (2017/2018 nr. 34)

Aanvang: 13.42 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb begrepen dat de heer Kox het woord wenst. Dat wordt meneer Köhler.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler (SP):

Dank u, voorzitter. Wij wilden de Kamer vragen om toestemming tot het houden van een derde termijn over het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod, teneinde in die derde termijn een motie te kunnen indienen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, Kamerstuk 34349. Daarvoor vraagt u een derde termijn. Ik kijk rond. Kan de Kamer zich met dit verzoek verenigen? Ja? Dan zal er een derde termijn ingepland worden, want dat kan helaas niet vandaag. In verband met de beschikbaarheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die vandaag absoluut verhinderd is om hierbij te zijn, stel ik de Kamer voor deze termijn te houden volgende week dinsdag 26 juni 2018 aan het begin van de vergadering. Aansluitend aan de derde termijn kunnen dan de stemmingen plaatsvinden. Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval. Daarmee zijn de stemmingen van vandaag van de agenda afgevoerd.