Stemming Samenvoeging Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en NieuwkruislandVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 23.07 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Samenvoeging Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34831).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Stemverklaring? Niemand. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.