Stemming Samenvoeging Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en deel WinsumVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 23.05 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Samenvoeging Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en deel Winsum

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34829).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.